Neuron BAG

 
 
 

Neuron BAG

Over de BAG

Neuron BAG is de meest gebruikte beheerapplicatie voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen. Met de oplossing van Vicrea kunnen alle objectgegevens eenvoudig worden beheerd. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen draagt bij aan de verbetering van dienstverlening en vermindering van administratieve lasten door adres- en gebouwgegevens voor alle overheden centraal beschikbaar te stellen.

Overheden kunnen op deze manier gegevens uitwisselen zonder de burger onnodig lastig te vallen met vragen. Daarnaast helpt de BAG om beter te handhaven, bijvoorbeeld doordat eenduidigheid ontstaat bij vergunningverlening of door toepassing bij fraudebestrijding. In combinatie met andere geografische informatie is er nog veel meer mogelijk met de BAG.

 

Waarom kiezen voor Neuron BAG?

Geavanceerde bulkfuncties
Uitgebreide kwaliteitscontroles
Geavanceerde werklijsten
Bewezen technologie en functionaliteit
Communicatie middels open standaarden
 
 
Ik werk al 5 jaar met de Neuron BAG. Vooral de duidelijke processen en de gebruiksvriendelijkheid vinden ik en mijn BAG en BGT collega’s erg fijn.
– Sven Banis – Samenwerkingsverband De Wolden Hoogeveen
 
 

BAG beheerapplicatie

Slimmer beheren en verbeteren van de datakwaliteit

Neuron BAG is de applicatie voor het beheren van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De applicatie ondersteund alle processen uit het processenhandboek. Door middel van wizards wordt de gebruiker in stappen door het proces geleid. Ook zijn ad-hoc mutaties mogelijk. Alle objectgegevens worden met validatieregels getoetst tegen het actuele BAG-informatiemodel. Door dit direct bij de invoer te doen, voorkomen wij dat de BAG-beheerder achteraf fouten moet herstellen.

Efficiënt werken

Neuron BAG voorziet je van geavanceerde functies waarmee je op eenvoudige wijze grote hoeveelheden gegevens invoert en muteert. In slechts een aantal seconden voert het programma voor jou complexe handelingen uit zoals het splitsen van verblijfsobjecten, opvoeren van een pand met tientallen verblijfsobjecten en nummeraanduidingen of muteer je tientallen objecten in één handeling

Geometrie validatie

Neuron BAG valideert niet alleen de administratieve gegevens maar ook uitgebreid de geometrie. Hierbij controleert de oplossing bijvoorbeeld of de geometrie voldoet aan de actuele BAG-eisen. En worden de geometrische relaties nagelopen met logische verbandcontroles. Valt een verblijfsobject bijvoorbeeld netjes binnen het gerelateerde pand.

 

Zaak afhandeling

Wil de objectbeheerder een terugmelding of ambtshalve correctie doorvoeren dan kan je eenvoudig het benodigde brondocument genereren. Bij het genereren worden alle gegevens van de mutatie automatisch in het brondocument opgenomen. Voeg het brondocument eenvoudig aan de zaak toe. Aangevuld met koppelingen met zaaksystemen en VHT-applicaties kunnen zaken direct worden afgehandeld.

Kwaliteitsmonitor

Aangevuld met de Kwaliteitsmonitor heb je direct inzicht in de kwaliteit over en tussen verschillende basisregistraties. Waar het kwaliteitsdashboard van het kadaster periodiek de kwaliteit meet, doen wij dat realtime. Bovendien kan je zelf in de kwaliteitsmodule eigen ‘metrics’ toevoegen om doelen, kwaliteit en voortgang te meten en bewaken.

 
Geografisch en administratief

Geografisch en administratief

Voorzien van geavanceerde functies

Een essentieel kenmerk van Neuron BAG is de integrale vastlegging van administratieve en geografische gegevens in één ruimtelijke database. Neuron BAG behandelt de geografische data op dezelfde wijze als de alfanumerieke data. Wij verbinden de administratieve en geografische wereld. Fouten worden geëlimineerd en de operationele kosten worden lager, terwijl de kwaliteit en betrouwbaarheid met sprongen vooruit gaat.

Het is mogelijk om met slechts één druk op de knop je kaartbeeld te exporteren naar ruim 80 bestandsformaten en direct aan te bieden als (Geo)PDF. Hierdoor maak je gemakkelijk rapportages of kan je een deel van jouw data aanbieden aan een derde partij. Daarnaast kan je in de gebruikersinterface aangeven welke objecten je wilt zien, welke status deze hebben en op welke hoogte deze voorkomen.

 
 
 
 
 

Neem contact op

Heb je een vraag over onze BAG oplossing? Vul het onderstaande formulier in. We nemen jouw bericht dan zo spoedig mogelijk in behandeling.


Tom Hemmes

Accountmanager