Neuron WOZ

 
 
 

Neuron WOZ

Meer invloed op de kwaliteit van WOZ-objecten

Steeds meer lokale overheden kiezen voor integraal objectbeheer, inclusief de WOZ objectinformatie. Met Neuron WOZ kies je voor een gespecialiseerde oplossing voor het WOZ objectbeheer. Door het in samenhang beheren van objecten komt er een knip in het WOZ-proces. Op dit moment hebben meerdere lokale overheden deze knip al met veel succes gemaakt. Neuron WOZ kan communiceren met alle waarderings- en belastingapplicatie’s.

Door deze knip in het proces, kan iedere partij meer aandacht besteden aan haar kerntaken. De afdeling belastingen optimaliseert het heffen en innen, het taxatiebureau zorgt voor de waardering van de objecten en de afdeling objectbeheer verbetert de datakwaliteit van de Geo-basisregistraties. Een win-win voor alle betrokken partijen waarbij de dienstverlening aan inwoners en bedrijven vanuit lokale overheden steeds beter wordt.

Waarom kiezen voor Neuron WOZ?

Gespecialiseerd in WOZ objectbeheer
Bijhouden relaties en belangen
Administratieve en Geo Data
Bewezen WOZ berichtenverkeer
Besparen op functioneel beheer
 
 
Met Neuron WOZ heb ik meer inzicht in objecten en werken wij steeds meer integraal aan kwaliteit in opmaat naar de SOR.
– – Hans Ribbers, Gemeente Drimmelen
 
 

Integraal karakter

Het creëren en bijhouden van één waarheid

Het beheren van de Basisregistratie WOZ gebeurt, net als de LV WOZ, met gebeurtenissen. Gegevens die bij een gebeurtenis betrokken zijn, worden gebundeld en op basis van een wizard aangeboden. Uiteraard worden enkelvoudige en uitgebreide bulkmutaties ondersteund. Te bewerken objecten kunnen administratief en via de kaart geselecteerd worden. Met Neuron WOZ kan de gebruiker eenvoudig WOZ objecten, deelobjecten, kadastrale relaties, eigenaars- en gebruikersbelangen, waterschapsrelaties en sluimerende objecten beheren en objectcontroles uitvoeren.

Integraal beheer

Het integrale van onze applicatie maakt het mogelijk om met een klik de BAG, WOZ, BGT en BRK te raadplegen. Het creëren en bijhouden van één waarheid is daarmee realiteit. Met Neuron WOZ kan je werken met verwijzingen naar andere basisregistraties. Het oneindig kopiëren van BAG, BRK, GBA en NHR is dan niet meer nodig. De oplossing past daarmee perfect in het Common Ground uitgangspunt: data gebruiken bij de bron. Mutaties worden hiermee nog maar eenmalig doorgevoerd bij de bronhouder. Een vernummering hoeft dus niet in twee applicaties doorgevoerd te worden.

 

Actuele BRK informatie

Vanuit de Neuron Geo Cloud verzorgen wij de koppeling tussen het Basis Registratie Kadaster en Neuron WOZ. Zo worden actuele BRK-mutaties bij het Kadaster automatisch opgehaald en verwerkt. Hiermee beschik je altijd over actuele kadastrale gegevens. Kadastrale mutaties die van invloed zijn op de WOZ worden geautomatiseerd verwerkt. En de volledige BRK is binnen Neuron WOZ te raadplegen.


Bewaken van  de privacy

Binnen de WOZ-processen werk je met privacygevoelige gegevens. Bij ons staat informatiebeveiliging en privacy voorop. Met de Neuron Privacy Monitor wordt de inzage van privacygevoelige gegevens gelogd. De logging kan door geautoriseerde medewerkers worden geraadpleegd.

 
 
WOZ Monitor

WOZ Monitor

WOZ-gegevens ophalen uit de LV WOZ

Ook als je gemeente geen Neuron WOZ kiest om de WOZ objecten te beheren, bieden we vanuit de Neuron Geo Cloud een oplossing om de WOZ objectinformatie eenvoudig op te halen uit de Landelijke Voorziening WOZ. Op basis van verschillende selectie mogelijkheden halen we de gewenste gegevens op en beschik je altijd over actuele WOZ-data.

Vanuit de Neuron Databank zijn deze data eenvoudig met API’s of berichten verder te gebruiken binnen jouw eigen organisatie. Ook kan je hiermee eenvoudig de data kwaliteit van jouw eigen WOZ informatie controleren. Ben je zelf de bronhouder met Neuron WOZ dan is de data kwaliteit natuurlijk al geborgd bij de invoer.

Bekijk de WOZ Monitor

 
 
 
 

Neem contact op

Heb je een vraag over onze WOZ oplossing? Vul het onderstaande formulier in. We nemen jouw bericht dan zo spoedig mogelijk in behandeling.


Tom Hemmes

Accountmanager