Transformeren

Leveren van beschikbare Geo Data

Geografische Informatie is voor lokale overheden steeds belangrijker. De ruimte in Nederland is beperkt en daarom is het benutten en beschermen van de leefomgeving belangrijk. Hier speelt geografische data een belangrijke rol. Bijvoorbeeld om te bepalen hoe we ons door de stad verplaatsen en hoe we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk benutten voor wonen, werken en natuur.

De vraag naar betrouwbare geografische informatie in een formaat waarmee de gebruiker direct kan werken neemt enorm toe. Tegelijk sluit een Geo-dataset nooit 100% aan bij de behoefte en er komen steeds meer vernieuwende technieken. Om dit probleem op te lossen zijn transformaties nodig.

Met transformaties verhoog je de waarde van data, sluit je aan op opkomende technieken en nieuwe toepassingen, kan je de data eenvoudig beheren en voorkom je een informatie-overload van jouw organisatie en gebruikers. Wij bieden transformaties aan vanuit onze Neuron Geo Cloud of bieden oplossingen voor jouw eigen netwerk.

Makkelijk data verplaatsen
Tijd besparen met transformaties
Plan en automatiseer werkprocessen
Snel data beschikbaar voor (GIS)-applicaties
 
 

Onze oplossingen

Eenvoudig bruikbaar maken van geografische data

Transformaties maken geografische data eenvoudig bruikbaar. Denk aan het samenvoegen, aggregeren, filteren, verrijken, splitsen en verwijderen van dubbele gegevens. Transformaties creëren consistentie tussen verschillende datasets. Daarnaast kan een specifiek output formaat nodig zijn om de gewenste data te gebruiken.

FME Form
FME Form

Verbindt eenvoudig Geo- en non-spatial data van meer dan 450 bronnen met elkaar. Zonder programmeerkennis. Standaard transformers helpen data te bewerken, zodat het voldoet aan de eisen van iedere lokale overheid.

FME Flow
FME Flow

FME Server automatiseert processen die met FME Desktop zijn gebouwd. Het is mogelijk om Self Service apps te bouwen en zijn er tools om dataprocessen makkelijk en veilig te beheren.

Neuron Dataservice
Neuron Dataservice

Met de Neuron Dataservice zijn lokale overheden in staat om gegevens uit de basisregistraties te kunnen gebruiken in bijvoorbeeld analyses of om te kunnen raadplegen. Met de Neuron Dataservice zijn deze gegevens direct klaar voor hergebruik.

Onze oplossingen

Eenvoudig bruikbaar maken van geografische data

Transformaties maken geografische data eenvoudig bruikbaar. Denk aan het samenvoegen, aggregeren, filteren, verrijken, splitsen en verwijderen van dubbele gegevens. Transformaties creëren consistentie tussen verschillende datasets. Daarnaast kan een specifiek output formaat nodig zijn om de gewenste data te gebruiken.

Verbindt eenvoudig Geo- en non-spatial data van meer dan 450 bronnen met elkaar. Zonder programmeerkennis. Standaard transformers helpen data te bewerken, zodat het voldoet aan de eisen van iedere lokale overheid.

Lees meer

FME Server automatiseert processen die met FME Desktop zijn gebouwd. Het is mogelijk om Self Service apps te bouwen en zijn er tools om dataprocessen makkelijk en veilig te beheren.

Lees meer

Met de Neuron Dataservice zijn lokale overheden in staat om gegevens uit de basisregistraties te kunnen gebruiken in bijvoorbeeld analyses of om te kunnen raadplegen. Met de Neuron Dataservice zijn deze gegevens direct klaar voor hergebruik.

Lees meer
 
 
Onze werkwijze

Onze werkwijze

Onze ervaren FME specialisten zijn door Safe gecertificeerd in het volledige platform. Met hun kennis en ervaring zijn ze jouw gesprekspartner en ondersteunen zij je met advies, maatwerk oplossingen of door tijdelijk deel uit te maken van je team. Daarnaast verzorgen wij diverse FME trainingen, die door onze FME Certified Trainers gegeven worden. Onze supportafdeling zorgt voor ondersteuning van jouw FME gebruikers bij vragen of problemen bij de inzet van FME.

Bekijk FME trainingen