16 maart 2023

Kwalitatief goede geo-data

Een vraagstuk voor overheidsorganisaties

Veel overheidsorganisaties zijn bezig met het bepalen van hun visie rondom geo-data. Dat is niet vreemd, want Nederland staat voor een aantal enorme maatschappelijke opgaven die hun impact hebben op de leefomgeving. Lokale overheden hebben een sleutelrol bij het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken. Vrijwel alle vraagstukken hebben een ruimtelijke component, terwijl geo-data van een goede kwaliteit niet zomaar overal voorhanden is.

“De beschikbaarheid van kwalitatief goede geo-data is cruciaal voor lokale overheden bij het oplossen van maatschappelijke problemen.”
 
 
Vele maatschappelijke opgaven

Vele maatschappelijke opgaven

Voor o.a. gemeenten

Er is een wooncrisis, een stikstofcrisis, een opgave om over te stappen naar een duurzame en klimaatvriendelijker leefomgeving, een energiesysteem dat moet worden aangepast en een mobiliteitssysteem dat tegen de capaciteitsgrenzen aanloopt. Deze opgaven zijn complex en doen een beroep op datgene wat er in Nederland schaars is: de fysieke ruimte.

Gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden hebben een sleutelrol in veel van deze maatschappelijke opgaven. Er worden op lokaal niveau besluiten genomen en beleid gevoerd die bijdragen aan de opgaven op landelijke schaal. Aangezien dit ruimtelijke vraagstukken zijn, vragen die ook om een ruimtelijke onderbouwing met geo-data. Investeringen in beschikbaarheid en kwaliteit van goede geo-data is daarom cruciaal.

Download Vicrea Position Paper

 
 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in nieuwsberichten, samenwerkingen en aankomende relevante evenementen.