Vragen & antwoorden

de ontwikkeling van gegevensmagazijnen

Er zijn veel vragen over het belang en de noodzaak van een gegevensmagazijn. In dit artikel proberen we je een antwoord te geven op een aantal van deze vragen.

Vragen & antwoorden
 

Hoe zit dat nu met een gegevensmagazijn en Haal Centraal?

Eén van de voordelen die wordt genoemd bij afronding van de transitie naar Haal Centraal, is dat een administratief gegevensmagazijn kan worden uitgefaseerd, evenals een aantal andere lokale kopieën van datasets. Dit maakt het beheer van gegevens en gegevensstromen eenvoudiger en beter beheersbaar. Wat hier wordt gesteld is in onze ogen waar als de transitie is afgerond. Zolang er nog applicaties zijn die via bijvoorbeeld StUF-vraag/antwoord-koppelingen gegevens bevragen, heeft een gegevensmagazijn zin.

Hoe zit dat nu met gegevensmagazijn en data gedreven werken?

Het belang van data voor ondersteuning van beslissingen en beleidskeuzes wordt eigenlijk alleen maar belangrijker. Het onderbouwen van beleid en beslissingen met data wordt ook wel ‘data gedreven’ of ‘data gestuurd’ werken genoemd. Door bijvoorbeeld raadsleden of kritische burgers wordt gevraagd om transparantie in beleid en beslissingen. Het beschikbaar hebben van kwalitatief goede data voor een degelijke onderbouwing is hierbij erg belangrijk. In onze ogen is data een grondstof voor beleid en beslissingen.

Het goed organiseren van data is daarom van belang. Daarom zien wij het belang van een goed georganiseerd gegevensmagazijn waarbij data altijd beschikbaar is en vrij te bevragen is. Voor het data gedreven werken wordt een gegevensmagazijn dus alleen maar relevanter.

Wat kun je nu met het Gemeentelijke Gegevensmodel?

Bij de Gemeente Delft is een Gemeentelijk Gegevensmodel ontwikkeld.

Dit model is uitgedacht op basis van de beleidsterreinen van een gemeente. Het model ondersteunt als centrale laag bij het informatie-gestuurd-werken.  RSGB en RGBZ zijn twee modellen die in de onderlaag zijn toegevoegd als basis waarop verder wordt voortgebouwd. Er zijn scripts beschikbaar waarmee dit model kan worden gegenereerd. Deze zijn als open source beschikbaar op github en te hergebruiken.

Het voordeel van dit model is dat als het veel gebruikt wordt, applicaties en analyses beter gedeeld kunnen worden. Het ondersteunt de gedachte dat logica en data van elkaar gescheiden worden. Of deze belofte waarheid wordt, hangt vooral af van de adoptie, oftewel het gebruik hiervan in systemen.

Welke doorontwikkeling kiest Vicrea voor Neuron Databank?

Neuron Databank (voorheen Neuron Gegevensmagazijn) wordt nu vooral ingezet als database onder Neuron Stroomlijn en als gegevensmagazijn voor de vraag/antwoordkoppelingen. Het aantal klanten dat Neuron Databank inzet voor beleidsondersteuning neemt toe. Ook de vraag om het beheer van datastromen en het technisch beheer uit handen te nemen neemt toe. Natuurlijk hebben wij ideeën over de doorontwikkeling, maar graag toetsen we die aan de behoeften van onze klanten.

Wil je Neuron Databank ook kunnen inzetten voor ondersteuning van beleid en beslissingen? Stuur dan een bericht naar Marco Baars (m.baars@vicrea.nl).

 
 

Nieuws per e-mail

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in nieuwsberichten, samenwerkingen en aankomende relevante evenementen.